Tarieven

Elke cliënt is anders, dus elk traject is anders. Na het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt van de duur en de invulling van het traject en de daaraan verbonden kosten. Neem contact met mij op voor een intakegesprek.

Fiscale regelingen
De kosten voor counseling zijn volledig aftrekbaar van de belasting als er sprake is van verwijzing door een huisarts. De basis van de verwijzing moet dan zijn ‘psychisch lijden’.
 Heb je een eigen bedrijf, dan kun je de kosten van psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werkgerelateerd zijn.