Teamcoaching

Als een team goed werkt, heeft het veel toegevoegde waarde voor de organisatie. Als het niet goed functioneert, is teamcoaching een goede optie. Eerste doel is dat teamleden zichzelf en de anderen opnieuw en zonder vooroordelen kunnen zien. Dat ze de eigen en andermans inbreng op waarde schatten en beter daarnaar handelen. Sleutelwoorden zijn wederzijds begrip, respect en helderheid.
Teamcoaching is primair een zaak van het team. Focus en duur van de coaching worden daarom altijd in overleg met de leidinggevende én met het team bepaald. In een uitgebreide kennismaking formuleren we de voorlopige vraagstelling, waarna ik in een offerte de mogelijkheden en voorwaarden omschrijf. De honorering hangt uiteraard samen met de duur en omvang van het programma.

Bel me voor meer informatie over teamcoaching of stuur een mail via het contactformulier.